• slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
Duyurular

Öğrenci Burs Başvurularımız 1 Ekim'e Kadar Devam Edecektir. Başvurularınızı Web Sayfamızdaki Öğrenci Burs Başvuru Formunu Doldurarak Başvurunuzu Yapabilirsiniz. Daha Sonra Değerlendirmeye Alınacaktır.Mail adresi : licevakfi.21@outlook.com 

Vakıf Yönetimi


Burs bağışları toplanmaya başlandı. Burs kampanyasına desteğinizi bekliyoruz.


MESLEK KOMİTELERİNİ KURUYORUZ. vakfımızın daha aktif çalışması için, Vakıf çatısı altında meslek komiteleri kurulacak. öncelikle Sağlık komitesi, Hukuk komitesi, Mühendisler komitesi, gençlik Komitesi, İşadamları Komitesi ve öğrenci komitesi kurulacak. Komitelere katılmak isteyen hemşehrilerimizin vakıf seketeryası ile temasa geçmesi yeterli.


Diyarbakır Hava Durumu
Anket
Faaliyetlerimiz


RAMAZAN KUMANYA FAALİYETİ 2012

Lice Vakfı yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda, Lice vakfı çatısı altında, Hayırseverlerden Ramazan kumanyası dağıtımı için bağış toplanıp, bu Yardımlar ile Temel gıda maddeleri olan Yağ, Un ve Şeker alınarak Lice?de ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmıştır.

Öncelikle Lice de ki mahalle muhtarları ile temas kurulup, ihtiyaç sahipleri tespit edilmiştir. Yapılan çalışma ile yaklaşık 720  ihtiyaç sahibi hane tespit edilmiş; isim, adres ve TC Kimlik Numaralına göre listelenmiştir.

Akabinde Lice vakfında yardım toplanması için bir heyet tertip edilmiş, Heyete EYUP ERSÖNMEZ öncülük etmiştir. Telefon mesajları ile faaliyet hakkında duyuru yapılmış, telefon görüşmeleri ve ziyaretler ile yardımlar toplanmıştır.

Toplamda  70.525,00 TL yardım toplanmıştır.

Satın alma;

Belirlenen erzakları satın almak için, Diyarbakır?daki toptancı ve üreticiler ile temasa geçilip en uygun fiyatı veren satıcılardan satın alma yapılmış. Ödemeler banka yolu ile yapılmış. Ürünler fatura ile alınmıştır. Satın alma Vakıf merkezince , heyet tarafından yapılmıştır.

Dağıtım:

Dağıtımı için; SADIK GÜNYAĞDI ve ABDUNNUR AYDIN dan oluşan bir heyet tertip edilmiştir.

4 Ağustos 2012 tarihinde,Lice ye dağıtım için gidilmiş. Dağıtım yapılacak 14 mahallenin muhtarı davet edilmiş, Kalvan mahallesi muhtarı hariç 13 mahalle muhtarı davete icabet etmiştir.

Her mahalle için muhtar başkanlığında birer dağıtım heyeti oluşturulmuştur. Kalvan mahallesinde ise muhtar yerine mahalle eşrafından Ferit CAN başkanlığında dağıtım heyeti teşekkül etmiştir.

Aynı gün dağıtılacak gıda maddeleri dağıtım heyetlerine teslim edilmiş,

Dağıtım; önceden belirlemiş ihtiyaç sahibi hanelere, hane teslimi olarak ve imza karşılığı yapılmış, dağıtım için sakin olan iftara yakın saatler seçilmiş, bu şekilde yardım alan hanelerin rencide edilmemesine özen gösterilmiştir.

İstanbul?dan giden heyet, tüm dağıtım aşamalarını denetlemiştir.

Dağıtım esnasında, daha önceden tespit edilememiş olan ihtiyaç sahipleri fark edilmiş, onlara da ihtiyat olarak fazladan getirilen malzeme dağıtılmıştır.

İlk etapta satın alınan 750 paket yeterli gelmeyip, daha sonra tekrar satın alma yapımış,toplam 760 paket dağıtıma sevkedilmiş, bazı hanelere paketler bölünerek verilip 900 ü aşkın haneye yardım malzemeleri ulaştırılmıştır.

Yardım malzemelerinin nakliyesi, hamaliyesi, mahallelere nakliyesi vb tüm masraflar vakıf tarafından karşılanıp, Lice de teşekkül eden gönüllü heyetlere masraf yaptırılmamıştır.

İstanbul dan giden heyetin, Yol, konaklama v.b. masraflarını Heyet üyeleri gönüllü olarak kendileri ödemiş, vakıf tan talep etmemişleridir.

Belirlenen ihtiyaç sahiplerine, 1 çuval 50 kg lık un, 1 çuval 5 kg lık toz şeker, 1 teneke 10 lt lik sıvı yağ dan müteşekkil kumanya paketi verilmiştir.

Ekte bağış yapan hayırseverler listesi, Erzak alım faturaları ve hesap özeti vardır.

Yardım dağıtım heyetleri ve yardım alan hanelerin tam listeleri, teslim belgeleri vakıf merkezinde muhafaza edilmektedir.

==========================================================================
==========================================================================

2010 KURBAN FAALİYETİ
 

Lice bir Kurban Bayramı.

 

Lice Vakfın da iki hafta da bir gerçekleştirilen ve gençlerin buluştuğu Pazar kahvaltılarından elde edilen bir meyve; Lice de kurban mevsimi.

 

Özünde yatan ana fikir, İstanbul?da yaşayan Lice?lilerin ve dostlarımızın kurban bağışlarını toparlayıp Liceli ihtiyaç sahiplerine dağıtımını gerçekleştirmek .

 

Öncelikle 8 kişilik gönüllü bir heyet oluşturuldu, bu heyet hemşehrilerimize kurban faaliyetini anlattı, kurbanlarını bağışlamalarını rica etti, kurbanlarını bağışlamayı kabul edenlerden bağışlarını aldı, vekaletlerini aldı.

 

Bağışçı hayırseverlerin bir kısmı kurban bedellerini Lice vakfı hesabına bizzat yatırırken, diğer bir kısım hayırsever bu bedelleri kurban toplama faaliyetini yürüten heyete elden ödedi. Yapılan tahsilatlar Lice Vakfının resmi banka hesabına yatırıldı. Makbuzlar düzenlenip bağışçılara verildi.

 

Toplanan kurban bağışları 63 hisse karşılığı 9 büyükbaş idi. Yapılan tetkikte bu kurbanların Diyarbakır?da satın alınıp kesilmesine karar verildi.


Kurbanların satın alınıp, kesilip, parçalanıp, paketlenip dağıtım yapacak heyete teslimatını Lice Vakfı adına Günet firması üstlendi. Firma kesim yapılacak hayvan adedi ve toplam et miktarı üzerinden fiyat verdi. Ortalama ağırlık olarak her bir hayvan canlı olarak yaklaşık 250 kg ve karkas olarak 160 kg olacağı üzerine,  fiyat anlaşması yapıldı. Bu şekilde vakfımız en uygun fiyata kurbanlıkları almış oldu.

 

Günet firması, aynı zamanda Lice Vakfı yönetim kurulunda da yer alan Lice li bir hemşehrimiz olan Sadık Günyağdı ya aittir.

 

Kurban bedeli olarak 1 hisse 400 TL , 1 Büyükbaş bedeli de 7 hisse karşılığı olan 2800 TL olarak belirlendi. Kesim ve et verimi açısından daha verimli olacağı göz önünde bulundurularak bütün bağışların büyükbaş hayvanlarda toplanıp, Büyükbaş hayvan kesilmesi kararlaştırıldı.

 

Satın alma, ödeme, faturalandırma ve bütün bu işlemlerin vakfımızın resmi hesaplarında muhasebeleştirilmesini bizzat vakıf başkanımız Sn Ali Rıza KARADAĞ üslendi, Göstermiş olduğu özverili çalışmadan dolayı kendisine minettarız.

 

17 Kasım 2010 tarihinde, Kurban Bayramının 2. günü Diyarbakır da bulunan güler et entegre tesislerinde Bütün kurbanlar tek tek vekaletler kasaba verilmek sureti ile, dini vecibelere uygun bir şekilde, Lice Vakfı Resmi Görevlisi Cahit DEMİROK nezaretinde kesildi.

 

Kesimi gerçekleştirilen Kurbanlık hayvanlar, yeterince dinlendirilip, 2,5 ? 3 kg lık parçalara ayrıldı, Lice de teşkil edilen Dağıtım heyetine teslim edildi.

Dağıtım heyeti; Lice Vakfı resmi görevlisi Cahit DEMİROK nezaretinde, Lice Kaymakamlığı sosyal yardımlaşma Vakfı başkanı Hüseyin Bilal başkanlığında çalışmalarını gerçekleştirdi.

 

Dağıtım yapılacak adresler, Mahalle muhtarlarımızın yardımı ile Hüseyin Bilal bey ve Ahmet Çelik bey tarafından tespit edildi.

 

Lice de toplam 596 hane ye yaklaşık 650 paket et dağıtıldı.

 

Tüm emeği geçenlerden ve hayırseverlerden Allah razı olsun.

 

Ancak dağıtım esnasında şunu gördük ki, Lice ye yapılan yardım yetersiz kaldı. Ayrıca Diyarbakır?da yaşayan ihtiyaç sahibi Lice?liler, Lice?de yaşayanlardan daha fazlaydı, oysaki Diyarbakır da dağıtım yapılamadı.

 

İstanbul?da  yaşayan ihtiyaç sahibi Lice?li ler ise tahminimizce Diyarbakır?da yaşayanlardan da fazla.

 

Bu tespit bize şunu gösteriyor ki; Önümüzdeki yıl Lice Vakfına yaraşır bir kurban organizasyonu için en az 45 büyükbaş lık kurban bağışı toplamalıyız, bu bağışın 15 büyükbaş lık kısmını Lice de, bir o kadarını da Diyarbakır ve İstanbulda ihtiyaç sahiplerine ulaştırmalıyız.

 

Ama her halukarda ilk yılımız olması, ilk kampanyamız olması, ve çok geç başladığımızı da göz önüne alırsak, Kurban bağışı tertip heyeti çok büyük bir başarıya imza attı diyebiliriz.
 

 

 

KURBAN DAĞITIM HEYETİ

 

LİCEDE KATILANLAR

1-      HÜSEYİN BİLAL (VAKIF BAŞKANI)

2-      AHMET ÇELİK

3-      MEHMET POLAT

4-      FERİT CAN

İSTANBULDAN GİDENLER:

1-      CAHİT DEMİROK (LİCE VAKFI GÖREVLİSİ)

2-      HALİM DEMİROK

3-      ABDUNNUR AYDIN

4-      MEHMET AYDIN

5-      SAİD BAHADIR

6-      ŞUKRULLAH UÇAR

7-      NURULLAH UÇAR

 

 

KURBAN BAĞIŞI TERTİP KOMİTESİ

 

1-      ABDUNNUR AYDIN

2-      AHMET YAŞLI

3-      MEHMET FARİSOĞLU

4-      SERKAN DAKMAN

5-      ABDULLAH SOYTAŞ

6-      ŞİVAN OĞUZ

7-      SERKAN ÇETİN

8-      CİHAN FİDANCAN


LİCE'DE KURBAN DAĞITILAN EVLER (MAHALLE BAZINDA)

MAHALLE                               HANE SAYISI
________________________________________________
1-CAMİKEBİR                        20
2-ÇARŞI                                  50
3-DELVAN                              40
4-KARAHASAN                     57
5-KALİ                                    57
6-KALVAN                             39
7-KÖRTÜK                             70
8-FUM(kumluca)                      27 
9-MOLLA                               48
10-MURADİYE                      14
11-MUMİNAĞA                     71
12-ŞAAR                                 19
13-YENİŞEHİR                       55
14-DERJIMT(YEŞİLYURT)    29
----------------------------------------
TOPLAM                                 596
Not: yardımların dağıtıldığı tüm haneler Lice Vakfıda kayıtlı olup, isimler etik nedenlerle açıklanmamaktadır.         

Editör Mesajı
Aidat Borcu Sorgulama
Son Ziyaretçi Yorumları
Vedat BİLGİÇ
Bugüne kadar ne yazık ki Lice ve Liceli hissiyle bir yaşam sürdüremedim. Ama Allah'ın izniyle bu andan sonra Lice'm ve halkım için tüm mani ve maddevi varımla mücadele vereceğim.

behcet tekinhan
ist okuyan liceli ögrencilere bursun dışında herhangi bir yardım veya hizmetiniz varmı.okuyan ögrencileri tanıştırma kaynaştırma sosyal faaliyet gibi bir hizmetiniz varmı.saygılarımla

Ergün
Kurulacak komitelere katılım esasları nelerdir katılabilmek için ne yapmamız gerekmektedir hangi dalda nasıl bir katkı yolu izlemeliyiz? Bu konuda bizi aydınlatırsanız seviniriz.


Tüm ziyaretçi yorumları için tıklayınız.
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 33,0042   33,0637
EURO 35,9251   35,9898
       
Özlü Sözler
Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. (Montaigne)
Sponsorlarımız

 

© Copyright 2021  V4.1 Tüm Hakları Saklıdır. | Hazır Vakıf Site Teması


Top